کاغذ کرپ

دسته بندی: برچسب:

توضیحات

کاغذ بسته بندي PMSSteripack crepe از الياف سلولز ساخته شده است و مي تواند به عنوان بسته بندي داخلي يا خارجي استفاده شود.
پيچ و مهره هاي کپس مناسب براي روش هاي بخار، اتيلن اکسيد، فرمالدئيد و استريليزه تابش هستند و يک راه حل قابل اعتماد براي جلوگيري از آلودگي متقابل با باکتري ها هستند.بسته بندي مقالات ارائه شده توسط PMS Medikal در مطابقت با تمام است