نگهدارنده لوله‌ای اندیکاتور دستگاه شستشو

توضیحات

موارد مصرف

نگهدارنده‌هاي لوله انديکاتور WC-107، نگهدارنده انديکاتورهاي شستشو WC-105 هستند.