دستگاه دوخت (سیلر)

توضیحات

PMSSteriSeal Rotary Sealer SS101 مدل ورودي است که جامد، با دوام و بسيار آسان براي استفاده است. هنگامي که برق روشن است و تنظيم دما متغير انجام شده است، Rotary Sealer هنگامي که مورد نياز است کار مي کند و هنگامي که کار انجام مي شود، به طور خودکار متوقف مي شود.
همانطور که همه دستگاه هاي مهر و موم پزشک