تست پروتئین ۶ اینچ

توضیحات

موارد مصرف

تست‌هاي پروتئين 6 اينچي WC-115 براي شبيه‌سازي پروتئين باقي‌مانده روي ابزار جراحي پس از شستشو طراحي شده است.WC115
رنگ اوليه تست پروتئين همانند تصوير روبرو نارنجي است و بسته به ميزان پروتئين موجود بر روي سواپ ? اينچي به طيف‌هاي مختلفي از رنگ آبي تغيير رنگ خواهد داد.